logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum: Ben Değilsem Kim? Şimdi Değilse Ne Zaman?

25 Ocak 2016

Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum: Ben Değilsem Kim? Şimdi Değilse Ne Zaman?

'Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum' projesi Koç Grubu Şirketlerin istihdam konusunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan dengesiz dağılımı yıkmak adına attığı büyük ve güçlü bir adımdır.

Teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olarak belirlenen Ülkem İçin Projesi’nin 2015-2017 yılı uygulamasında Koç Topluluğu olarak hedefleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirerek rol model olmaktır.

Toplumsal cinsiyet normları ile kültürden kültüre, farklı boyutlarda maliyet ve yoksunluklar getirebilen bu ayrımcılığın, hem kadını hem erkeği külfetlendirdiğini, rol paylaşımlarında dengesizlik ortaya çıkarabildiğini görüyoruz. Bunun sonuçlarını günlük olarak izlemek yerine eşitlikçi bir toplum ve dünya için çalışmak üzere Koç Grubu Şirketlerinin harekete geçtiği bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kurum içerisinde ve ekipler içerisinde cinsiyet dağılımının eşit olmasının gereklilikleri konusunda büyük bir hassasiyetle ilerleyen Koç Grubu Şirketler: “Ülkem İçin” Projesini, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı proje olarak hayata geçirmektedir.

 ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin kapsamına giren ' Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi' de bu doğrultuda yapılan eğitim içerikli çalışmalar arasında yer almaktadır.