logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Proje Kapsamında Yürütülen Etkinlikler

Ford Otosan Çalışan ve Bayilerine Yönelik Farkındalık Atölyeleri

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Atölye Çalışması (26 Kasım 2015, Gölcük)

Toplumsal cinsiyetin kapsamına ve sadece kadınları değil toplumdaki tüm bireyleri ilgilendirdiğine dair birlikte öğreneceğimiz ve tartışacağımız bir alan yaratmayı amaçladık.

Atölye ile, toplumsal cinsiyet ile ilgili duyduklarımızı ve bildiklerimizi sorgulamayı, eleştirel bir bakış açısı geliştirmeyi, kişisel deneyimleri bu bakış açısıyla yeniden yorumlayabilmeyiyıhedefledik.

Atölye çalışmaları ile, özellikle mühendislik alanında toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele etmekonusunda  birlikte güçlü bir adım attığımıza inanıyoruz.

Toplumsal Cinsiyet ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Modüllerinin Tanıtılması Çalışması (10 Aralık 2015, Gölcük)

- Öğretmenlere yönelik Toplumsal Cinsiyet ve Meslek Seçimine Etkisi Modülü

- Velilere Yönelik Toplumsal Cinsiyet ve Meslek Seçimine Etkisi Modülü

- Öğretmenler  ve Velilere Yönelik Meslek Seçiminde Farklı Yaklaşımlar Modülü: Kimler Niçin Mühendis Olur?

- Kız ve erkek lise 1. Sınıf öğrencilerine yönelik Meslek Seçiminde Farklı Yaklaşımlar Modülü: Kimler Niçin Mühendis Olur?

- Kız lide 1. Sınıf öğrencilerine yönelik Meslek Seçimine Doğru: Herkes Mühendis Olabilir! Modülü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği’nin de katkısı ile hazırlanan modüllerimiz ile projemiz hedef kitlesini oluşturan lise 1. Sınıfta okuyan kız öğrencilere, öğretmenlere ve öğrenci velilerine ulaşmayı hedefledik.

Söz konusu modüllerin tanıtımı ve saha uygulaması hakkında 10 Aralık 2015 tarihinde bir çalıştaygerçekleştirilerek, gönüllü olarak projemize katkı veren FordOtosan mühendisleri ve saha çalışmasında projemizde yer alacak olan PDRuzmanlarının saha uygulamasının pratiğini gerçekleştirmesi sağlandı.