logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Meslek Seçimi Neden Önemlidir? Mesleki Rehberlik Nedir?

Seçimlerimizden bazıları yaşantımıza yön verir. Bunlardan biri de mesleğe ilişkin seçimimizdir.

Meslek bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığı dahil bütün yaşam biçimini etkiler. Bu nedenle meslek seçimi bireyin hayatını kazanmak için ne yapacağına basitçe karar vermesinden çok daha fazlası olarak görülmelidir. İş ise sadece ekonomik getirileri için üstlenilen etkinlikleri içerir.

Meslek seçim süreci her birey için biriciktir. Bu süreçte birey birçok faktörden etkilenebilir; kişilik özellikleri, cinsiyet, yaş, yetenekler, ilgiler, aile geçmişi, gelişimsel dönemler, yaşam rolleri, rastlantı ve şans, küresel ekonomi gibi.

Birey, mesleğinin veya iş yaşamının umduğu gibi olmadığı durumlarda, çeşitli yaşam güçlükleri ve psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Nitel araştırmalar işinde çok mutlu olduğu gözlenen bireylerin; ilgilerini takip etmeye, kişisel yeterliliklerini, güçlü yanlarını kapsamlı biçimde sergilemeye; özgür, geliştirici, anlamlı ve olumlu sosyal bir atmosfere sahip olan iş ortamlarında çalışmaya önem verdiklerini göstermektedir.

Sonuç olarak başarılı bir kariyer ve mutlu bir iş yaşamına sahip olabilmek, öncelikle meslek seçiminin bir süreç olduğunu kabul etmek ve bu konuda doğru kararları vermekle ilişkilidir.

Bireyler bu süreçte mesleki rehberlik ve psikolojik danışmaya gereksinim duymaktadır. Mesleki rehberlik şimdiki ve/veya gelecekteki meslekler hakkında bilgi yayma aracı olan bütün etkinlikleri içerir. Mesleki psikolojik danışmada ise bireylerin iç ve dış dünyalarıyla ilgilenilmektedir.