logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Neden Bu Proje?

Projemiz, mühendislik sektöründe kadın istihdamını artırmakla, kadının toplumdaki görünürlüğünü, saygınlığını ve söz hakkını kazanmasına destek olmayı hedeflemektedir.

Çünkü;

Ülkemizde nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor olmasına rağmen iş hayatında kadınların istihdamı erkek nüfusunun üçte biri kadardır. Bunun temel sebebi, kadınlar ve erkeklerin yapabileceği işlere yönelik kalıp yargılardır. Bu kalıp yargılar nedeniyle, çalışan kadınların sıklıkla seçmek durumunda kaldığı meslekler evdeki sosyal bakım sorumluluklarının devamı olan hemşirelik, öğretmenlik vb. gibi mesleklerdir. Bu projede hedeflenen, kadın ve erkeklerle ilgili kalıp yargıları eleştirel gözle ele almak ve cinsiyetlere yakıştırılan sözde özelliklerin bireylerin işgücünde konumlandırılmasına etkide bulunduğunun altını çizmektir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen kalıp yargılar sebebiyle mesleki gelir ve statüye erişimde kadınlar, erkekler ile aynı fırsatlara sahip olamamaktadır. Aynı zamanda mühendislik gibi erkeklere atfedilen meslek gruplarını tercih etmekten çekinmeleri nedeniyle hem mühendislik işgücü, hem de ülke ekonomisi kadın mühendislerden mahrum kalmaktadır.

Ülkemizde birçok meslek grubu kadınlar için dezavantajlı olarak kabul edilmektedir. Mühendislik de bu meslek grupları arasında en başlarda gelmektedir. Başta otomotiv olmak üzere özellikle makine, endüstri, elektrik-elektronik gibi mühendislik dalları için istihdam yaratan sektörler erkek ağırlıklıdır. Sözlük anlamına baktığımız zaman, ‘İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse’(TDK) anlamına gelen mühendisliğin aslında kadınların da en az erkekler kadar içinde yer alabileceği ve başarılı olabileceği bir meslek grubunu olduğunu görüyoruz. Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum: Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi işte tam bu noktada devreye girerek kız çocuklarının mühendislik mesleğini doğru tanımalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Mühendislik mesleğini doğru anlatmak ve kadınlar için aslında dezavantajlı bir meslek olmaktan çok avantajlı bir meslek olduğunu gösterebilmek için yola çıkıyor.