logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Uzmanı Kimdir? Ne İş Yapar?

Proje kapsamında birlikte yol alacağımız ve çok önemli bir fonksiyonu üstlenen Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) uzmanı kimdir, ne iş yapar?

Bundan önce Psikolojik Danışma ve Rehberlik nedir sorusuna yanıt verelim.

Psikolojik Danışma Nedir?

Psikolojik danışma bireyin kendini anlaması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kapasitesini kendine uygun düzeyde geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel yardım sürecidir.

Rehberlik Nedir?

Rehberlik bireyin en verimli şekilde gelişmesi ve tatminkâr uyum sağlamasında gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapmasına, kararları vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve uygulaması için kişiye verilen sistemli, profesyonel bir yardımdır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Kimdir? Ne İş Yapar?

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) uzmanı bireyin kendini anlamasına, problemlerini çözmede gerçekçi kararlar almasına, çevresindeki olanakları tanımasına, kapasitesini kendine uygun düzeyde geliştirmesine, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlamasına yardım eden profesyonel meslek elemanıdır.

Psikolojik danışmanlar üniversitelerin dört yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programlarından mezun olurlar. Başta eğitim alanında olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda (Milli Eğitim, Sağlık, Adalet, İçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ve İŞKUR gibi), sivil toplum kuruluşlarında ve özel psikolojik danışma ve kişisel gelişim merkezlerinde çalışırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde rehberlik kadrosunda çalışan psikolojik danışmanlar, kişisel-sosyal gelişimlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak derslere, bir üst öğretim kurumuna ya da mesleğe yöneltmeyi içeren hizmetler sunarak, öğrencilerin mesleki gelişimlerine yardımcı olmaktadırlar.

Bu çerçeveden baktığımız zaman, “Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum: Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi” kapsamında PDR uzmanları bizler için çeşitli yollar gösterecek bireylerdir. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (http://www.pdr.org.tr) tarafından görevlendirilen bir ekibin geliştirdiği modüller, yine dernek aracılığıyla görevlendirilen PDR uzmanları tarafından uygulanmaktadır. Böylece kız çocuklarının meslek seçimlerinde yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda ilerleyerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı kalıp yargılara takılmadan istedikleri tercihi yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca diğer modüllerle de erkek çocuklarının, öğretmenlerin ve velilerin konuya ilişkin farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Filiz BİLGE'nin Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi'ne dair özel bilgi notu için tıklayınız.