logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Projenin Amacı

Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum: Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi’nin temel hedefi toplumsal cinsiyet kalıpları çerçevesinde kadınlara geleneksel olarak uygun görülen meslekler dışında kabul edilen mühendislik mesleğini seçen kadın öğrenci oranını arttırmak, eğitim alanında ve meslek seçiminde kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine dair farkındalığı geliştirmektir.

Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum: Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi bu hedefe ulaşırken;

- Mühendislik mesleğini ve çalışma koşullarını kız öğrencilere ve ailelerine doğru bir şekilde tanıtmayı,

- Öğretmenlerin eğitimde ve meslek seçiminde kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine dair farkındalıklarını arttırmayı,

- Ford Otosan mühendislerinin ve bayilerinin üretim sektöründe ve çalışma yaşamında kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine dair farkındalıklarını arttırmayı,

- Toplum genelinde kadın mühendislerin görünürlüğünü arttırmayı ve iş gücü piyasasına katılımlarını teşvik etmeyi, Ford Otosan’ın ve Uçan Süpürge’nin işbirliği ile, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılıkla mücadelede şirketlere düşen toplumsal sorumluluğa dair başta otomotiv sektörü olmak üzere mühendislik yoğun sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarda ve toplum genelinde farkındalık yaratmayı,

amaçlamaktadır.