logo

Bal Arıları Mühendis Oluyor

Ülkem İçin Projesi Nedir?

“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir çatı projedir.

Koç Holding’in 80. yılında hayata geçen “Ülkem İçin” Projesi, 2006 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanında önemli başarılara imza atıyor. 
Çalışan ve bayi sayısıyla çok büyük bir aile olan Koç Topluluğu, hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli bir duyarlılığın geliştirilmesi, aynı zamanda ülkemiz sorunlarına kayıtsız kalmayarak çözümün bir parçası olmaya gayret ediyor.

Projenin amaçları içerisinde; sosyal sorumluluk anlayışının çalışanları ve bayileri aracılığıyla tabana yayılmasını sağlamak, Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri arasında bireysel olarak toplum sorunlarına karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmelerini sağlamak, Koç Topluluğu şirketleri, bayileri ve çalışanları olarak sahiplenici katılımla yerel gelişimi destekleyici çalışmalar geliştirmek, yer almaktadır.

Bu proje kapsamında; Ülkem İçin Engel Tanımıyorum, Ülkem İçin Kan Veriyorum, Ülkem İçin 7 Bölgede Koç Topluluğu Ormanları, Ülkem İçin Yerel kalkınmaya destek projeleri gerçekleştirilmiştir. Şu anda da Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum Projesi gerçekleştirilmektedir.